Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra juht otsustab:

  1. Keelata viibimine avalikuks kasutuseks olevates kohtades – sellest tulenevalt on klientidele suletud KUNDA SPORDIKESKUS (ujula, saunad, spordisaalid, jõusaal).
  2. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
  3. LISAINFO:
    Ainar Sepnik
    mob: +372 5343 1400
    ainar.sepnik@viru-nigula.ee