Algab taotluste vastuvõtt sporditegevuse toetamiseks Viru-Nigula valla eelarvest

7. märtsist algab tegevustoetuste taotlemine 2018. aastaks. Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud (edaspidi ühingud) ning füüsilisest isikust ettevõtjad (edaspidi isik), kelle tegevuskohaks on Viru-Nigula vald. Ootame eelkõige Kunda linnas tegutsevate ühingute taotlusi, kelle taotlused käesolevaks aastaks on esitamata ja läbivaatamine ning otsuste tegemine on tavapäraselt toimunud kevadeti (märts-aprill).
Lisaks vaatame taotluste laekumise korral üle taotlused teistelt Viru-Nigula valla piirkonnas tegutsevatelt ühingutelt (endine Aseri ja Viru-Nigula vald), kes on sügisel taotlused esitamata jätnud.

Taotlejatel tuleb esitada korrektselt täidetud taotlus koos eelarvega. Tegevustoetuse taotlusele palume lisada alljärgnev info:

  1. Ühingu tegevusplaan kahes osas:
    • I poolaasta – 1.01.2018 kuni 31.05.2018
    • II poolaasta – 1.06.2018 kuni 31.12.2018
  2. Treeningtegevuse plaan (treeningute sagedus nädalas), sh osalejate arv;
  3. Planeeritavate ürituste ja/või võistluste lühitutvustus koos eelarvega;
  4. Vabas vormis ettepanekud, kuidas näeksite tulevikus ette Viru-Nigula valla spordivaldkonna toetuste jagamise süsteemi.
Taotlused tuleb esitada allkirjastatuna Viru-Nigula vallavalitsuse aadressil Kasemäe tn 19, Kunda (44107) või e-maili teel ainar.sepnik[ät]viru-nigula.ee. Esitamise tähtaeg on 21. märts 2018.
Lisainfot taotlemise kohta saab telefonil +372 5343 1400

 

Piirkondliku kultuuritegevuse toetusi makstakse Kunda linnavalitsuse poolt vastu võetud ja hetkel kehtivate määruste alusel